Aktuálne opatrenia zavádzajú režim OP+. Pozrite si detaily.

20. januára 2022

Podľa aktuálnych epidemiologických opatrení sú všetky hotelové zariadenia oprávnené fungovať len v režime OP+. V praxi to znamená, že nás môžu navštíviť hostia, ktorí majú:

– plné očkovanie a test alebo

– plné očkovanie a posilňujúcu 3. booster vakcínu (2. vakcínu v prípade jednodávkovej schémy) alebo

– prekonanli covid 19, aj tu však platí podmienka plného zaočkovania, a to do 180 dní od prekonania (stačia základné 2 alebo 1 dávka a nemusia sa preukazovať dodatočným testom). V prípade skoršieho prekonania sú títo hostia posudzovaní rovnako ako ostatní očkovaní.

Pre deti do 5,99 roka je povolený pobyt bez obmedzení a bez preukázania sa testom.

Pre deti od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov je povinnosťou preukázať sa negatívnym testom.

Pre deti od 12 rokov a 2 mesiacov platia podmienky ako pre dospelých.

Pre preukázanie sa testom platia tieto časové rámce – AG test max. do 48 hodín pred nástupom na pobyt, PCR a LAMP test max. do 72 hodín pred nástupom. Vo všetkých interiérových priestoroch hotela je povinnosť nosenia respirátora. V exteriérových priestoroch platí táto povinnosť pri vzdialenosti menšej ako 2 metre.

Aktuálne sú v hoteli otvorené všetky strediská vrátane wellness a detskej herne.

Reštaurácia a Lobby bar sú otvorené v režime OP. Pri návšteve teda nie je potrebný test, strediská sú však prístupné len s platným covid pasom. Podobne je to pri hromadných podujatiach ako konferencie a kongresy – povolený je režim OP a maximálny počet účastníkov 100.

Hromadné podujatia ako svadby, oslavy a večierky sú povolené len v režime OP+ a s maximálne 20 účastníkmi.