Uzavretie hotela od 5.1.2021 do odvolania

3. januára 2021

Vážení hostia,

s ľútosťou Vám oznamujeme uzavretie hotela od 5.1.2021 až do odvolania.

Hotel bude otvorený hneď, ako to umožní priaznivý vývoj pandemickej situácie.

Ďakujeme za vašu priazeň a dôveru.