Zostávame otvorení pre pracovné pobyty

24. listopadu 2021

Nariadením vlády je na celom Slovensku vyhlásený lockdown. V tejto súvislosti bude náš hotel uzatvorený pre rekreačné pobyty. Zostávame však otvorení pre pracovné cesty a pobyty, ktoré súvisia s výkonom povolania tak, ako to umožňuje aktuálna vyhláška.

Služby reštaurácie je možné využívať v režime „okienkový predaj“ a donáška na izbu.

Ďakujeme za Vašu priazeň a veríme, že sa čoskoro stretneme v plnej prevádzke.