Zásady ochrany osobných údajov – Hotel Panorama Resort

Rezervácia

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť INVEST-TATRA, s.r.o, Podvažie 216, 017 04 Považská Bystrica , IČO 36346799 /ďalej len „spoločnosť“/prevádzka Hotel Panorama Resort****, Štrbské Pleso 4020, 059 85 Štrbské Pleso v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  o ochrane osobných údajov  2016/679  a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“) prijala príslušné opatrenia /technické, personálne a organizačné/ vzťahujúce sa na ochranu údajov. Uvedené opatrenia boli prijaté za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov pred nezákonnými formami spracovania a zneužitia. Označením súhlasu so spracovaním osobných údajov získava od Vás prevádzkovateľ ako od dotknutej osoby dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods.1písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Súhlas je možné kedykoľvek, podľa Vášho uváženia, odvolať prostredníctvom e-mailu  recepcia@hotelpanorama.sk 

 

Spracovanie osobných údajov:
– Osobné údaje /meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu/ spracovávame iba na vopred stanovené účely v rámci  výkonu svojich práv a plnení svojich povinností, vyplývajúcich z platných nariadení a zákonov
– Osobné údaje spracovávajú iba osoby, ktoré na základe  školenia získali na to oprávnenie
– Osobné údaje sa využívajú pri vytvorení rezervácii za účelom potvrdenia rezervácie
– Osobné údaje uchovávame počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch
– Osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis.

 

Spracovanie osobných údajov za účelom marketingu:
– Osobné údaje /meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu/ sa spracovávajú na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby za účelom informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách
– Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov, alebo tretej strany sa nevykonáva
– Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii sa nevykonáva
– Osobné údaje za účelom marketingu získavame priamo od dotknutej osoby /web stránka hotela/
– Osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od získania
– Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na podanie návrhu na začatie konania dozorného orgánu, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na e-mailovej adrese recepcia@hotelpanorama.sk alebo aj písomne na adrese prevádzkovateľa.
– Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, no v prípade ich neposkytnutia nebude dotknutá osoba informovaná o novinkách, alebo iných marketingových ponukách.

 

Súbory „cookie“:

Naša webová stránka používa cookies – malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve webovej stránky ukladané prehliadačom v zariadení návštevníka. Tieto súbory umožňujú webovej stránke správne fungovať a pamätať si určité nastavenia. Pokiaľ tieto cookies vymažete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod webstránky.

Pomocou cookies sa zhromažďujú všeobecné štatistické informácie o používaní našej webstránky návštevníkmi (počet návštev, najnavštevovanejšie podstránky, dĺžka návštevy webstránky a pod.) a tieto informácie sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Zhromaždené informácie spracovávame na analýzu a vylepšovanie webstránky, čo do obsahu, výkonu a dizajnu, skvalitňovania našich služieb a prispôsobenia obsahu a dizajnu záujmom a potrebám klienta. Získané údaje nepoužívame na kontakt prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo pošty.  Pokiaľ odmietnete používať ukladanie cookies alebo ich vymažete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod webstránky.

Používaním webstránky prevádzkovateľa, vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením internetového prehliadača, ktorý používate. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo mazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org .

 

Plugin sociálnych sietí:

Webstránka hotela tiež používa sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci stránky zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi.

Ide hlavne o:

Plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Twitter, spravovaný spoločnosťou 1355 Market St. Ste. 900 San Francisco, CA 94103, USA.

Google Plus, spravovaný spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics,  spravovaný spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain View, CA 94043, USA.

Spoločnosť INVEST-TATRA, s.r.o. tieto pluginy nespravuje a nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi /správcami/ týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody.

 

Posledná aktualizácia 25.5.2018