Rezervácia

Beseda s publicistom a popularizátorom Milanom Chomom o Dr. Vojtechovi Alexandrovi – prvom rőntgenológovi u nás

Univerzitný profesor MUDr. Vojtech Alexander je prvý rőntgenológ na Slovensku, prvý docent a profesor rőntgenológie v Uhorsku a zakladateľ nového vedného odboru – rádiológie. Jeho práca lekára, chirurga a rőntgenológa prešla dlhou a zložitou cestou. Pracoval v regióne, kde bola zdravotná starostlivosť na veľmi nízkej úrovni – v oblasti personálneho zabezpečenia aj v rámci zdravotníckej osvety.

Na besede sa dozviete mnohé informácie, ktoré nikde inde nenájdete.